PJW sobotę, 2 kwietnia, we Wrocławiu po raz pierwszy spotka się Parlament Jakubowy, na który zaproszone zostały organizacje, podmioty, instytucje i grupy nieformalne zajmujące się Drogą św. Jakuba w Polsce. Udział zapowiedziało ok. 40 przedstawicieli ponad 20 podmiotów w różny sposób opiekujących się Jakubowym Szlakiem w naszym kraju. Ponieważ jest to inauguracyjne spotkanie tak szerokiego gremium, organizatorzy zamierzają przede wszystkim zdiagnozować obecną sytuację na Camino w Polsce oraz zdefiniować, czym współczesna Droga św. Jakuba jest/winna być. Na tej podstawie będzie można określić metody pracy i kierunki działań poszczególnych osób i podmiotów pracujących nad utrzymaniem i promocją Szlaku w Polsce. Na zakończenie wrocławskiego spotkania planowane jest wskazanie miejsca i terminu kolejnego spotkania Parlamentu Jakubowego. Bliższe szczegóły tego wydarzenia zebrane są na stronie ParlamentJakubowy.pl.