9 października br. w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej odbyło się spotkanie monitorujące działania organizacyjne i promocyjne związane z uruchomieniem Człuchowskiej Drogi św. Jakuba.

Alicja Słyszewska-Szybowska, dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie oraz prezes Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe przekazała informację o bieżących działaniach dotyczących:

  • stanu oznakowania poszczególnych odcinków Drogi Człuchowskiej;
  • wysyłki pism do samorządów lokalnych oraz parafii Jakubowych DCZ informujących o zamieszczonym oznakowaniu;
  • potrzeby skierowania prośby do proboszczów wszystkich parafii, przez które przebiega DCZ, by poinformowali swoich parafian o celach i idei oznakowania oraz konieczności  dbałości o jego zachowanie.

Dyrektor. przedstawiła projekt pisma, które zostało omówione poprawione i przygotowane do wysyłki drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. Ks. Wojciech Niemczewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego zaproponował cykl spotkań w parafiach Jakubowych DCZ (dla poszczególnych grup księży proboszczów z kolejnych odcinków), podczas których szczegółowo omówione zostały zasady współpracy oraz monitorowania DCZ. Zaproponował spotkanie w styczniu dotyczące planów Roku Jakubowego 2021 w Diecezji Pelplińskiej. Ks. Tomasz Syldatk – kapelan Dróg Jakubowych diecezji Pelplińskiej poinformował o spotkaniu księży parafii Jakubowych podczas Lęborskich dni Św. Jakuba oraz przekazał wrażenia z Jakubowej pielgrzymki rowerowej Lubichowo – Śliwice (Droga Człuchowska).

A.Słyszewska-Szybowska przedstawiła sprawozdanie z uczestnictwa w Parlamencie Jakubowym w Toruniu oraz wspomniała o potrzebie ścisłego kontaktu z ks. Piotrem Roszakiem (Bractwo św. Jakuba w Toruniu) względem dalszego rozwoju Dróg Jakubowych w Diecezji Pelplińskiej – koncepcji i oznakowania do roku 2021 Drogi Pelplińskiej. Tematem będzie podsumowanie działań projektowych w 2018.

Projekt jest współfinansowany ze środków województwa pomorskiego.

Źródło: http://pelplin.home.pl/dcit/aktualnosci/9-aktualnoci/592-o-nowych-drogach-jakubowych-w-diecezji-pelpliskiej?fbclid=IwAR0NIcUc10Q57a59qEU_u6QRr-qlkn2JmeLtOQ7UEBMsUQDijo1oSGVcjDQ

Leave Comment