CaminoZnak01Z okazji X rocznicy otwarcia Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba i tym samym włączenia Polski w europejską sieć Camino de Santiago z Gniezna wyruszają pielgrzymi, którzy planują dojść 28 czerwca do Jakubowa (by wziąć udział w jubileuszowej mszy św. w tamtejszym sanktuarium) i dalej najstarszym w Polsce odcinkiem Jakubowego Szlaku do Zgorzelca. Wyjście z gnieźnieńskiej katedry zaplanowane jest na piątek, 19 czerwca, o godz. 10.00. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy – chodziło o zwrócenie uwagi, że podobnie jak Gniezno stanowi źródło polskiej łączności z chrześcijańskim dziedzictwem Europy, tak Jakubów i rozpoczynająca się tam Droga Dolnośląska stanowiły pierwszy krok w odtworzeniu w Polsce współczesnych szlaków pątniczych do Santiago.
Na całej trasie jubileuszowej wędrówki można się dołączać – w zależności od własnych możliwości czasowych – do idących pielgrzymów. Organizujący przejście Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce szczególnie gorąco zapraszają na wędrówkę Drogą Dolnośląską, począwszy od Jakubowa (od 28 czerwca).
Chętni do wspólnego pielgrzymowania mogą zgłaszać się na numer telefonu: 696 887 713. Każdy z nich otrzymuje paszport pielgrzyma oraz możliwość noclegu z pozostałymi pątnikami. Koszty noclegu, żywność i ubezpieczenie pokrywane są we własnym zakresie.