min_1Urząd Miejski w Lęborku we współpracy ze Starostwem Powiatowym stworzył Podręcznik Dobrych Praktyk, który jest jednym z rezultatów projektu RECReate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba. Podręcznik Dobrych Praktykzostał opracowany z myślą o osobach i instytucjach, planujących w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do odtworzenia średniowiecznych szlaków pątniczych i kulturowych. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje okażą się przydatnymi wskazówkami, będą podpowiedzią rozwiązań umożliwiających skuteczną rewitalizację szlaków (…) wykorzystanie naszych doświadczeń przy tworzeniu innych szlaków, opartych na bogactwie dziedzictwa kulturowego i zaangażowaniu lokalnych społeczności, będzie  również cennym owocem wyrosłym na bazie udanej współpracy kilkunastu partnerów z trzech państw przy realizacji projektu RECReate” (ze Wstępu do Podręcznika Dobrych Praktyk). Niezmiernie ciekawa lektura! Polecamy. Tekst Podręcznika jest dostępny tutaj

Leave Comment