SERWIS INTERNETOWY

www.camino.net.pl

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką Prywatności”, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce z siedzibą we Wrocławiu,  przy ul. Legnickiej 65, o numerze KRS: 0000346849 w serwisie internetowym www.camino.net.pl, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis internetowy www.camino.net.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis internetowy plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony, są niezbędne do działania serwisu internetowego lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane do serwisu internetowego www.camino.net.pl, przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis internetowy www.camino.net.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis internetowy www.camino.net.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do serwis internetowego www.camino.net.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis internetowy www.camino.net.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis internetowy www.camino.net.pl, rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych  serwisu internetowego www.camino.net.pl.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do serwisu internetowego www.camino.net.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez serwis internetowy www.camino.net.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis internetowy www.camino.net.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres: web@camino.net.pl.

Serwis internetowy www.camino.net.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Serwis internetowy www.camino.net.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do serwisu internetowego www.camino.net.pl obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, serwis internetowy www.camino.net.pl będzie informował na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, serwis internetowy www.camino.net.pl prosi o kontakt na adres e-mail: web@camino.net.pl.

Leave Comment