Polsko – Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Magdeburg – Gniezno 2013

Krzyz-Spandauer KreuzZakończyła się kolejna – już jedenasta – Polsko-Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Magdeburg – Gniezno.
Podobnie jak w poprzednich latach grupa Polaków i Niemców, katolików i ewangelików, osób świeckich
i duchownychwspólnie wędrowała cesarskim szlakiem  pomiędzy Magdeburgiem i Gnieznem śladami historycznej
pielgrzymki cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie w roku 1000.

Pielgrzymi w wirydarzu klasztoru paradyskiegoCelem tych corocznych spotkań w drodze jest wzajemne lepsze poznanie się Polaków i Niemców poprzez
bezpośredni kontakt, rozmowę, wspólną modlitwę i wspólny trud pielgrzymowania. Taka praktyczna realizacja dialogu ekumenicznegosłuży pogłębieniu życia duchowego chrześcijan wyznających wiarę w tego samego Boga i czytających
te same słowa Ewangelii, które kieruje do nas Jezus Chrystus. Jest też doświadczeniem pozwalającym na pokonanie
uprzedzeń, stereotypów i nie zawsze prawdziwych opinii we wzajemnych polsko-niemieckich relacjach.
Przy kosciele w Debnicy k.GnieznaNie brakowało w naszej wspólnej historii momentów trudnych, często tragicznych, ale są też liczne przykłady,
że jako sąsiednie narody możemy żyć w zgodzie, wspólnie pracując dla lepszej przyszłości.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki stanowiącym podstawę modlitw i rozważań na każdy dzień  były słowa:
„Wy jesteście solą ziemi! Wy jesteście światłem dla świata!“ ( Mt 5, 13 – 16).

Formuła pielgrzymki wypracowana od samego początku przewiduje pokonanie kilku etapów pieszo po wschodniej i po zachodniej stronie Odry. Każdego roku specjalne znaczenie we wspólnej wędrówce ma przejście przez most łączący Słubice i Frankfurt lub  pokonanie nurtu rzeki na łodziach w Lubuszu – historycznej stolicy W drodze do Goscikowa-ParadyzaZiemi Lubuskiej. Pielgrzymi korzystają również z publicznych środków transportu (pociągi, autobusy) pokonując większe odległości pomiędzy zaplanowanymi etapami pieszymi. Na nocleg często są przyjmowanie przez ludzi, którzy mieszkają w pobliżu szlaku wędrówki, albo śpią razem np.w salach szkolnych, domach parafialnych lub schroniskach. Wspólnie przygotowują też posiłki i wspólnie zasiadają do stołu, a po kolacji do późnej pory trwają śpiewy i długie rozmowy. Warto dodać, że w tym roku etapy piesze odbyły się na brandenburskim i lubuskim odcinku Drogi  św. Jakuba.

Droga z Magdeburga do Gniezna 23 – 30 czerwca 2013

Koniec deszczowego etapu w Lubuszu od prawej ks. Jan Kwiatkowski i pastor dr. justus Werdin kierownicy pielgrzymkiNiedz. 23.06 – g. 10.00 – nabożeństwo ewangelickie w Katedrze Magdeburskiej i uroczyste rozpoczęcie pielgrzymki.   Po obiedzie przejazd pociągiem do Fürstenwalde. Nocleg w domu parafialnym przy katedrze.

Pon. 24. 06. – przejazd pociągiem do Berkenbrück ─► pieszo do Sieversdorf (17 km). Nocleg w schronisku dla pielgrzymów prowadzonym przez panią Sylwię Scheffler.

Wt. 25. 06.  – pieszo Sieversdorf ─►Lubusz (18 km). Nocleg u rodzin z parafii ewangelickiej w Lubuszu.

Śr. 26. 06.   – pieszo Lubusz ─►Frankfurt (10 km), autokarem do Łagowa – nocleg u parafian.

W drodze do SieversdorfCzw. 27. 06. – pieszo Łagów ─► Paradyż (22 km). Nocleg w znajdującym się tam Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Pt. 28. 06. – autokarem na Lednicę – modlitwa południowa na Ostrowie Lednickim, następnie przejazd do Długiej Gośliny. Wieczorem spotkanie z okolicznymi mieszkańcami i wspólna zabawa. Nocleg u parafian.

Sob. 29. 06. – autokarem w pobliże Jez. Lednickiego do małej wioski Kamionek ─► pieszo do Gniezna (17 km); g.15.30 modlitwa w podziemiach Bazyliki Prymasowskiej, g.17.00 msza św. w kościele św. Piotra i Pawła,                                             uroczyste zakończenie pielgrzymki.

Wieze Katedry w Magdeburgu w zachodzacym sloncuNiedz. 30. 06. – autokarem do Słupcy, posadzenie Róży Pielgrzyma i Eucharystia w słupeckiej Farze.  Po obiedzie odjazd do domu.

Laisser un commentaire