Spróbujmy pomóc studentce III roku socjologii Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, która napisała do nas:

 » Piszę pracę licencjacką na temat: „Zmiana systemu wartości współczesnego pielgrzyma na przykładzie pieszych pielgrzymek do Santiago de Compostela”*. Wyniki tej ankiety będą mi pomocne do napisania wyżej wymienionej pracy. Zwracam się do Pana(i) z prośbą o dokładne przeczytanie wszystkich pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi, zgodnych z własnymi poglądami, gdyż tylko takie mają dla mnie naukową wartość. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Aby wziąć w niej udział, należy kliknąć tutaj http://goo.gl/forms/j3MD2m6NtZ i wypełnić znajdujący się tam formularz. Ponadto prosiłbym, aby w miarę możliwości przekazać informację o tej ankiecie bliskim, znajomym i osobom, które kiedyś wędrowały do Santiago de Compostela, aby i one mogły ją wypełnić. Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu i współpracę ».

Anna Janczukowicz
728901334