00000000180633001Stowarzyszenie POSTIS oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie poszukują czterech kandydatów na stanowisko OPIEKUN WYPRAWY w projekcie Nowa Droga. Projekt jest realizowany ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitecjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Założeniem jest towarzyszenie jednemu skazanemu w wieku 18-24lat, który opuścił zakład karny/areszt śledczy na zasadach warunkowego zwolnienia, przez 30 dni pieszej wyprawy szlakiem św. Jakuba w Polsce na trasie Lublin-Zgorzelec (ok. 900 km) oraz podczas 7-dniowego obozu przygotowawczego bezpośrednio poprzedzającego wyprawę. Wyprawa będzie zorganizowana od kwietnia do czerwca 2015 r. w zależności od terminu opuszczenia zakładu karego/aresztu śledczego przez skazanego, który został przydzielony opiekunowi. Wśród wymagań, które powinien spełniać kandydat, warto wymienić:

  • predyspozycje osobowościowe, m.in.: odpowiedzialność, empatyczność, asertywność, odporność na stres,
  • wiedza i doświadczenie w zakresie m.in. pracy wolontariusza, turystyki i udzielania pierwszej pomocy,
  • wiek powyżej 26, roku życia,
  • niekaralność
  • dobry stan zdrowia.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 15 marca na adres:

Stowarzyszenie POSTIS, ul. Fieldorfa 7/4, 20-091 Lublin lub mailowo: bbk@postis.pl

Więcej szczegółowych informacji o niezbędnych dokumetach, które należy złożyć, można znaleźć na stronie projektu Nowa Droga.