Komitet Organizacyjny mamy zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Droga św. Jakuba w Polsce – przeszłość i teraźniejszość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, która odbędzie się w dniach 4-6 września 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice oraz w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych.

Planowana konferencja jest już ósmym spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie. Jednym z celów konferencji jest wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

Rozpoczęcie konferencji: 4 września 2015 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice (Pl. J. Piłsudskiego 2; Michałowice). Zakończenie: 6 września 2015 r. o godz. 14.30 w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. Termin przyjmowania referatów do druku upływa: 31 maja 2015 r.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@swjakub.pl
Do Państwa dyspozycji jest także telefon organizatorów: dr Franciszek Mróz (Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji) – tel. kom. 664 329 302. Informacje dotyczące konferencji są zamieszczone także na stronie internetowej:www.caminogalicja.pl

KOMUNIKAT_01_KONFERENCJA_2015

Karta_zgloszenia_2015