W najbliższych dniach mają miejsce rocznice dwóch niezwykle istotnych dla renesansu Drogi św. Jakuba wydarzeń. Dnia 9 listopada 1982 r. papież Jan Paweł II wygłosił w katedrze w Santiago de Compostela tzw. Akt Europejski, w którym zaprosił Europejczyków do ożywienia wspólnej tradycji Kontynentu, w tym m.in. do odtworzenia szlaków prowadzących do grobu św. Jakuba. Natomiast 23 października 1987 r. Rada Europy utworzyła listę Europejskich Szlaków Kulturowych, spośród których za pierwszy uznana została właśnie Droga św. Jakuba.
W nawiązaniu do tych rocznic, dnia 19 października br. – jako pierwsza w Polsce – imię Europejskich Dróg św. Jakuba otrzyma Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu, w której bezpośrednim sąsiedztwie zbiegają się trzy trasy Jakubowego Szlaku przez nasz kraj: Droga prowadząca od granicy z Litwą, trakt wzdłuż Via Regia oraz Droga Sudecka.
Natomiast dnia 10 listopada br. (sobota) zaplanowane są rocznicowe otwarte przejścia odcinkami Drogi św. Jakuba w różnych regionach naszego kraju. Chcemy wyruszyć na Camino w kilkudziesięciu miejscach – o tej samej porze i pod wspólnym hasłem. Ze świadomością, że w ten sposób razem przyczyniamy się do ożywienia korzeni naszego Kontynentu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w tym „Rzeczpospolitej ruszeniu”. Mamy już potwierdzenia gotowości organizacji wędrówek m.in. z Nysy, Szczyrku, Wrocławia, Legnicy Lubania i Rzeszowa. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze wiele.
Wszystkich chętnych do poprowadzenia mieszkańców swojego regionu na Drogę św. Jakuba w Polsce w 25-tą rocznicę ogłoszenia Camino pierwszym szlakiem kulturowym Europy i w 30-tą rocznicę ogłoszenia Aktu Europejskiego zapraszamy do przesłania informacji (miejsce startu, zaplanowany cel, proponowana godzina wyjścia i In.) na adres biuro@camino.net.pl  do dnia 30 października 2012 r. Po otrzymaniu wszystkich deklaracji prześlemy teksty (fragmenty Aktu Europejskiego) do odczytania w czasie przejść dnia 10 listopada oraz motyw graficzny, który połączy wszystkie organizowane w ramach rocznicy wędrówki. Proponowana godzina wyjścia to godz. 9:30 (aby zwrócić uwagę na 30-tą rocznicę apelu bł. Jana Pawła II), ale ostateczna pora wyjścia pielgrzymów na Drogę zostanie ustalona po otrzymaniu wszystkich deklaracji.
Z góry dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie! W ten sposób wspólnie przyczynimy się do ożywienia korzeni Europy na jej pierwszym szlaku pątniczym i kulturowym. Buen Camino!

Leave Comment