Dnia 14 kwietnia Urzędzie Miejskim w Lęborku odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu „RECReate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorski Szlak św. Jakuba”. Podczas konferencji przedstawione zostały zadania aartnerów oraz omówione najbliższe działania. W jej trakcie zaprezentowali się partnerzy i odbyła się dyskusja.
Tablica Lebork
Projekt realizowany będzie do końca 2013 roku i ma na celu reaktywację Drogi św. Jakuba i włączenie jej w europejskie struktury szlaku. Pomorska Droga św. Jakuba, nosząca też łacińską nazwę „Via Baltica”, ma biec od Kretyngi na Litwie poprzez Królewiec w Obwodzie Kaliningradzkim i dalej wzdłuż polskiego
wybrzeża Bałtyku przez Frombork, Elbląg, Gdańsk, Kartuzy, Lębork, Łebę, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg do Świnoujścia, gdzie połączy się z już istniejącą niemiecką częścią „Via Baltica”. Budżet wynosi 1 258 468,99 euro, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich 1,07 mln. euro.
Partnerami projektu są: Gmina i Miasto Lębork jako beneficjent wiodący, samorządy wojewódzkie i lokalne, miasto Kretynga, Uniwersytety w Gdańsku i Greifswaldzie, Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft, Fundacja Szczecińska, parafie oraz wiele innych organizacji turystycznych i społecznych.

Najważniejsze cele projektu to:

  1. Reaktywacja historycznych szlaków w obszarze Południowego Bałtyku wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych.
  2. Przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów.
  3. Wykorzystanie doświadczenia z istniejących i odtwarzanych dróg jakubowych, głównie z Niemiec.
  4. Włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk: władz samorządowych, kościołów (rożnych wyznań), organizacji społecznych.
  5. Podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu.
  6. Zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna, łącząca miejsca kultu religijnego, zabytki i atrakcje turystyczne.
  7. Promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku przez osoby niepełnosprawne i starsze.

Sanktuarium św. Jakuba w Lęborku
Więcej o Via Baltica znajdziecie na stronie internetowej projektu: www.pomorskadrogaswjakuba.pl . Kilka uwag odnośnie ‚Pomorskiej Drogi św. Jakuba” ze strony polskich pielgrzymów znajdzie się na łamach nowego numeru „Pielgrzymka”, który dostępny będzie za kilka dni.