W piątek 20 maja 2016 w Ośnie Lubuskim odbyła się VI edycja corocznej Sesji Naukowej Colloquia Lubuskie pod tytułem: „Wokół średniowiecznych śladów chrześcijaństwa”. Tematy sesji tradycyjnie dotyczyły historii dawnego biskupstwa lubuskiego oraz technicznych problemów zabezpieczenia monumentalnego kościoła pw. św. Jakuba w Ośnie przed katastrofą budowlaną.

Wygłoszono trzy referaty:
– Dr Jarosław Lewczuk, Badania nad osadnictwem średniowiecznym Ziemi Lubuskiej.
– Mgr Krzysztof Socha, W cieniu siedziby biskupów lubuskich – wczesnośredniowieczna Górzyca.
– Dr Jerzy Łojko, Wokół sporów o kult Pięciu Braci Męczenników. Miejsca i tradycja.
Ponadto przedstawiono trzy komunikaty:
– Dr Bożena Grabowska, Początki chrześcijaństwa na Ziemi Lubuskiej według Jana Długosza.
– Dr inż. arch.  Maciej Płotkowiak, Wzmocnienie konstrukcji posadowienia ściany północnej korpusu nawowego kościoła pw. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim.
– Dr Marek Golemski, mgr Krzysztof Socha, Tłok pieczętny kanonika Brunninga von Crakow – kontekst znalezienia i identyfikacja.

Sesję zorganizowały: Parafia św. Jakuba Ap. w Ośnie Lubuskim, Burmistrz Ośna Lubuskiego, Stowarzyszenie Bractwo św. Jakuba Apostoła Oddział w Ośnie Lubuskim, a wydarzenie oficjalnym patronatem objął Ks. Bp Diecezjalny Tadeusz Lityński. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Piotr Góralczyk.

Warto dodać, że materiały z sesji będą wydane drukiem. Można pytać o możliwość otrzymania zeszytów z lat poprzednich pisząc na adres e-mail: parafia@swjakubapostol.pl. Aktualne relacje z kolejnych etapów prac konserwatorsko – budowlanych w ośnieńskiej świątyni są dostępne na stronie internetowej parafii – http://swjakubapostol.pl/ .