Nawet najszybszy internet i najtańsze rozmowy telefoniczne nie są w stanie zastąpić osobistego spotkania. W planowaniu wspólnych działań jest to rzecz nieodzowna. Dlatego też w najbliższych tygodniach odbędą się spotkania osób zajmujących się utrzymaniem Drogi św. Jakuba w poszczególnych regionach.

W sobotę, 27 lutego, o godz. 12:00 dla zainteresowanych współpracą Wielkopolan otworem staną drzwi urzędu miejskiego w Miłosławiu. Z pewnością nawiedzimy także tamtejszy kościół pw. św. Jakuba. Szczegóły organizacyjne u Jolanty i Zbigniewa Janczaków [jjkawka(at)op.pl].

Natomiast w niedzielę, 28 lutego, o godz. 12:00 na zamku w Będzinie spotkają się osoby zaangażowane w przygotowanie Drogi św. Jakuba „Via Regia” między Krakowem a Opolem. Mieszkańcy nie tylko województwa śląskiego mogą zgłaszać się u Dariusza Jurka [dariusz.jurek(at)zaglebiedabrowskie.org].

W obu przypadkach mile widziane będą także osoby, które dopiero chciałyby się włączyć we współpracę przy utrzymaniu Szlaku w Wielkopolsce oraz na „Via Regia” między Wisłą a Odrą. Zapraszamy!

Leave Comment