min_1W czwartek 3 grudnia 2015 r.  w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyło się spotkanie Kapituły i Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Uczestniczyli w nim m.in. Doradca Burmistrza Miasta Alicja Zajączkowska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

Prezes Stowarzyszenie LOT „Łeba – Błękitna Kraina”, Dyrektor LOT „Ziemia Lęborska-Łeba”, o. Zdzisław Duma Gwardian Zakonu Braci Mniejszych oo. Kapucynów – Rektor kościoła św. Jakuba Apostoła w Gdańsku, ks. Paweł Ostrowski – Prezes Zarządu Fundacji Szczecińskiej, Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Smołdzinie, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu, Starostwa Powiatowego oraz Naczelnik Wydziału Współpracy i Rozwoju Urzędu Miejskiego. Głównym celem spotkania było zapewnienie efektywnego funkcjonowanie Pomorskiej Drogi św. Jakuba jako szlaku pielgrzyma. Dyskutowano nad nowoczesnymi rozwiązaniami lokalizacji internetowej każdego z etapów szlaku, poszerzenia bazy gospodarstw – noclegów, edukacji lokalnej społeczności za pośrednictwem parafii znajdujących się bezpośrednio szlaku, funkcjonowania Paszportów Pielgrzyma, Certyfikatu oraz Odznaki Pomorskiej Drogi św. Jakuba.