Dnia 2 października w Brzesku odbyło sie spotkanie grup i osób zajmujących się organizowaniem i utrzymanie Drogi św. Jakuba w południowo-wschodniej Polsce. Celem rozmów było uporządkowanie i polepszenie wzajemnej komunikacji między poszczególnymi inicjatywami oraz określenie kryteriów dla odtwarzanych odcinków szlaku. Wśród wniosków ze spotkania znalazła się m.in. deklaracja merytorycznego wsparcia dla planowanej Sądeckiej Drogi św. Jakuba (jej gospodarzem będzie PTT – oddział w Nowym Sączu) jako szlaku dojściowego do szlaku wzdłuż Via Regia oraz dla dla Lubelskiej Drogi św. Jakuba, która stanowić będzie przedłużenie Drogi Małopolskiej na trasie Lublin-Sandomierz. Równocześnie postanowiono, że opiekę formalną nad Drogą Lubelską oraz odcinkiem Drogi Małopolskiej w woj. Świętokrzyskim pełnić będzie stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce.

Po zakończeniu rozmów odbyło się posiedzenie zarządu stowarzyszenia, które było także inicjatorem spotkania organizatorów Szlaku z południowo-wschodniej Polski. Zarząd podjął decyzję o zwołaniu walnego zebrania członków stowarzyszenia na 20 listopada br. w Miłosławiu oraz zgodnie ze statutem uzupełnił swój skład po śmierci śp. Krzysztofa Tomczaka. Funkcję nowego sekretarza pełnić będzie Piotr Góralczyk z Gniezna, koordynator Lubuskiej Drogi św. Jakuba.

Dalsze informacje w dziale Stowarzyszenie – Dokumenty.

Całości wydarzeń dopełniła wieczorna prezentacja Andrzeja Kofluka o jego tegorocznej pielgrzymce z Wrocławia do Santiago de Compostela.