W dniu 11.06.2011r. Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele św. Jakuba w Polsce” spotkał się we Wrocławiu na kolejnym okresowym zebraniu. Omówiono na nim bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz plan pracy na najbliższą przyszłość.

Z najważniejszych spraw i tematów, które były przedmiotem obrad można wymienić m. in.: prezentację nowej wersji naszej strony internetowej, która już niebawem pojawi się w zmienionym kształcie graficznym i z bogatszą treścią; podjęcie od dnia 1 lipca br. dystrybucji „Credenciali” przez biuro Stowarzyszenia; informację o stanie przygotowań do realizacji nowych odcinków Dróg św. Jakuba – m.in. Via Regia na Podkarpaciu, a także Drogi Pomorskiej, Lubuskiej i Mazowieckiej; dyskusję na temat możliwości zaangażowania się w przygotowanie projektu dofinansowanego ze środków EU w ramach programu Kultura 2007-2013; przyjęcie do naszego grona trzech nowych członków.

Bliższe informacje o powyższych sprawach będą podawane na bieżąco w „Aktualnościach” oraz w zakładce Stowarzyszenie.