„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” – taką nazwę nosi międzyregionalne stowarzyszenie, które zawiązało się 25 września 2009 roku we Wrocławiu. W gościnnym (także dla idących wzdłuż Odry pątników) Hotelu Tumskim spotkało się wówczas blisko 40 osób związanych z utrzymaniem Drogi św. Jakuba w naszym kraju.

Dnia 28 stycznia 2010 r. stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast 8 kwietnia 2010 r. rozpoczął się nabór członków. Deklarację członkowską można pobrać w zakładce Członkostwo. Zapraszamy!

Leave Comment