Wielkimi krokami zbliża się Konferencja naukowa nt. Camino w Polsce, której towarzyszyć będzie ogólnopolskie spotkanie sympatyków Drogi św. Jakuba. Ale nie tylko ogólnopolskie – jeden z uczestników spotkania przyleci z Nowego Jorku. Szczególnie zapraszamy mieszkańców Pomorza i Kujaw, którzy chcieliby włączyć się w odkrywanie i ożywianie Camino w swoim regionie. Zachętą niech będzie bogaty program Konferencji, a na zakończenie pierwszego dnia – prezentacja powstałych w ostatnim roku filmów o Drodze św. Jakuba w Polsce oraz dyskusja panelowa, w której swój udział wstępnie zapowiedział znany podróżnik, Marek Kamiński. Ostatni dzień spotkania to wędrówka Szlakiem począwszy od kościoła św. Jakuba w Toruniu.

Logo FIO KolorOsoby, które zgłosiły swój udział w toruńskim spotkaniu za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystają z noclegu bezpłatnie, co jest możliwe dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce projektu „Dobrej Drogi! Aktywizacja środowisk lokalnych na Drodze św. Jakuba”. Ten sam Fundusz finansuje transport powrotny z Drogi do Torunia na zakończenie niedzielnego wędrowania.

Leave Comment