Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatnych szkoleniach dla opiekunów pielgrzymów w Wielkopolsce, które odbędą 9-11.05.2014 r. w Promnie koło Pobiedzisk. Na szkoleniu dla Drogi Dolnośląskiej (23-25.05.2014 r. w Henrykowie Lubańskim) wszystkie miejsca są już zajęte.
Przypomnijmy, że organizowane przez Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski i Dolnego Śląska szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat specyfiki pielgrzymowania Drogą św. Jakuba stając się jednocześnie opiekunami pielgrzymów. Przedmiotem szkolenia będzie m.in. duchowość Camino, specyfika szlaku, osobliwości historyczne, kulturowe i przyrodnicze Drogi św. Jakuba oraz praktyczne potrzeby wędrujących. Dokładny program oraz informacje dot. naboru znaleźć można na stronach LGD „Partnerstwo Izerskie” (dla Drogi Dolnośląskiej) oraz LGD „Światowid” (dla Drogi Wielkopolskiej). Chętni z Wielkopolski kierować mogą swoje zgłoszenia na adres drogajakuba@swiatowidlubowo.pl.
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Koszty noclegu, wyżywienia, prelegentów i materiałów szkoleniowych ponoszą organizatorzy. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. Ilość miejsc ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie szkolenia dotyczących prelegentów oraz kolejności zajęć.
Szkolenie opiekunów pielgrzymów Drodze św. Jakuba organizowane jest przez właściwe ze względu na lokalizację LGD-y Dolnego Śląska (Wzgórza Dalkowskie, Partnerstwo Izerskie, Kwiat Lnu i Partnerstwo Ducha Gór) i Wielkopolski (WLGD Kraina Lasów i Jezior oraz Światowid). Szkolenie jest realizowane i finansowane w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013 – projekt „Europejskie Drogi Św. Jakuba”.

Leave Comment