Okładka KonferencjaKRK 2013Ukazał się tom obejmujący prelekcje przedstawione w czasie wrześniowej konferencji naukowej „1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela” w Krakowie. Wydana staraniem Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych obszerna publikacja zawiera ponad 20 artykułów autorów z całej Polski, Hiszpanii, Irlandii i Słowenii, a dotyczących dziejów i obecnej sytuacji ruchu pątniczego do Santiago de Compostela. Szczególnie mogą zainteresować referaty opisujące początki kultu św. Jakuba na Półwyspie Iberyjskim. Nie brakuje także spojrzenia na dzisiejsze Camino w Hiszpanii oraz szlaki jakubowe w Polsce.

Publikację pod redakcją prof. Antoniego Jackowskiego, dr. Franciszka Mroza i Łukasza Mroza zamówić można w siedzibie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach pod adresem biuro@caminogalicja.pl lub tel. 608 793 090. Cena 36,- zł obejmuje także koszty wysyłki na terenie kraju.

Leave Comment