3BIEGUN_LOGOFundacja Marka Kamińskiego zrealizowała w roku 2015 projekt edukacyjno-podróżniczy o nazwie „3 Biegun”. Najważniejszym elementem tego przedsięwzięcia była piesza wędrówka Marka Kamińskiego po Europie. Celem podróżnika stało się dojście do Santiago de Compostela, czyli miejsca spoczynku św. Jakuba.

3 Biegun zawiera w sobie dwa istotne działania. Pierwszym jest edukowanie uczniów poprzez platformę internetową Strefa Biegun. Dzięki współpracy z wydawnictwem Operon uczniowie zapoznają się z 10-stopniową metodą Biegun, stworzoną przez Marka Kamińskiego. Uczy ona poznawania siebie a przez to określania rozwijających celów i, co najważniejsze osiągania ich. Cele to metaforyczne bieguny, które każdy przy odrobinie determinacji może zdobyć. Metoda ta została wprowadzona w życie podczas Obozów Zdobywców Biegunów, które Fundacja regularnie organizuje dla chorych i potrzebujących dzieci.

Drugim elementem projektu była wyprawa, która stała się pielgrzymką, Marka Kamińskiego z Kaliningradu do Santiago de Compostela, która rozpoczęła się 16 marca 2015 roku. Istotnym elementem wyprawy było oddanie się refleksyjnej, samotnej wędrówce, a przez to przypomnienie znaczenia Camino. Jest to droga nie tylko do świętego miejsca, ale także w głąb samego siebie. Wędrówka polskiego polarnika zakończyła się w lipcu 2015 roku.

Podróżnik na 4000 kilometrowej trasie odwiedził pięć państw: Rosję, Polskę, Niemcy, Belgię, Francję i Hiszpanię. Wspomniany szlak ma dla Marka Kamińskiego wymiar niezwykle osobisty: Droga do Santiago de Compostela stała się czasem zastanawiania się nad wartościami w dzisiejszym świecie, poznawania ludzkich wartości i poglądów.

Ponad 100-dniowa podróż została udokumentowana w postaci filmu, który wyreżyseruje francuski reżyser polskiego pochodzenia – Jan Czarlewski. Laureat licznych nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych (między innymi w Locarno czy Amsterdamie) towarzyszył polskiemu podróżnikowi łącznie 40 dni, aby zebrać inspirujący materiał z tej wyjątkowej wyprawy.

Podczas trwania projektu Fundacja Marka Kamińskiego będzie zbierać fundusze na Europejskie Obozy Zdobywców Biegunów.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:

Agnieszka Biłda, agnieszka.bilda@czerwonafurtka.pl, (48) 531 20 80 50

Anna Mikians, Koordynator projektu 3 Biegun, 3biegun@kaminski.pl, (48) 510 064 886

Istnieje możliwość wirtualnego towarzyszenia podróżnikowi na trasie poprzez media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Pinterest czy Youtube.

www.3biegun.kaminski.pl