uBoga DrogaW tym roku mija 800 lat od pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela. Peregrynacji umbryjskiego Biedaczyny do grobu św. Jakuba poświęcona była wystawa „Św. Franciszek – apostoł i pielgrzym”, która do połowy października prezentowana była w jego rodzinnym mieście. Z okazji rocznicy Asyż i Santiago  podpisały umowę, której celem jest m.in. popularyzacja pątniczych szlaków prowadzących do obu tych miast.
Rozpoczynający się rok jest więc dobrą okazją do zastanowienia się i do osobistego doświadczenia, jak dalece idea św. Franciszka obecna jest w duchowości Camino i na ile doświadczenie Drogi wpłynęło na myśl franciszkańską. Radość z drobnych rzeczy, zachwyt nad przyrodą i odczuwanie bliskości ze stworzeniem, poprzestawanie na tym, co skromne, otwartość na każdego człowieka czy wdzięczność za to, co nas spotyka – to tylko niektóre momenty, gdy drogi św. Jakuba i św Franciszka razem prowadzą do Spotkania. Wspólnych elementów Camino i duchowości Braci Mniejszych jest znacznie więcej i zgrabnie można je ująć słowami motto ostatniego Adwentu – uBoga droga.

Więcej informacji o projekcie „uBoga Droga” znajduje się na stronie www.camino.net.pl/uboga-droga/

Leave Comment