Lipcowe wichury spowodowały znaczne utrudnienia na kilku leśnych odcinkach Drogi św. Jakuba na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Mogli się o tym przekonać m.in. uczestnicy weekendowego przejścia na Via Regia między Prochowicami a Legnicą (a dokładniej: Jaśkowicami Legnickimi) w niedzielę, 30 sierpnia. Liczne i duże wiatrołomy stanowią zagrożenie dla osób poruszających się po terenach leśnych, w związku z czym istnieje obecnie zakaz wejścia na teren tzw. Tatarskiego Lasu na południe od Prochowic. W związku z tym zalecamy przejście trasy Prochowice – Jaśkowice przez m. Motyczyn lub nawet tymczasowe zaniechanie korzystania z północnej trasy Drogi św. Jakuba « Via Regia » przez Lubiąż i Prochowice (oznakowanej muszlami białymi) i kierowanie się na jej trasę południową (muszle żółte) ze Środy Śląskiej przez Ruję i Grzybiany w kierunku Legnicy. Na Drodze Wielkopolskiej z podobnych względów prosimy o ostrożność na odcinku Zamysłów – Wilków koło Szlichtyngowej.

Laisser un commentaire