W poświąteczną sobotę, 10 kwietnia (a więc cztery dni później, niż wcześniej zapowiadano), spod głogowskiej kolegiaty wyruszy już po raz szósty „papieska” pielgrzymka do źródła św. Jakuba. Tradycja pielgrzymowania z Głogowa istniała do roku 1945, ale została zaniechana wraz z wysiedleniem ludności niemieckiej po II wojnie światowej. Dopiero wraz z pracami nad odtworzeniem „Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba” w na początku kwietnia roku 2005 powrócono do tego zwyczaju. Opatrzność sprawiła, że tuż przed zaplanowaną pielgrzymką do domu Ojca odszedł Jan Paweł II. Intencja i „tytuł” pielgrzymki narzuciły się same…

Na zakończenie, o godz. 16:00, w sanktuarium w Jakubowie mszę św. odprawi bp Paweł Socha.

W tym samym miejscu 30 kwietnia 2010 r. gościć będzie arcybiskup Santiago de Compostela, Julian Bario Bario. Będzie to początek jego wizyty w Polsce. W kolejnych dniach opiekun Grobu św. Jakuba Apostoła odwiedzi Częstochowę (okazją jest III pielgrzymka parafii pw. św. Jakuba), Kraków i Więcławice Wlk. z tamtejszym sanktuarium św. Jakuba. Szczegóły na stronie www.bractwoswjakuba.pl .

Leave Comment