2016-06-30 pielgrzymiPielgrzymka z Warszawy do Krakowa do Miłosierdzia Bożego po drogach św. Jakuba (świętokrzyskiej i małopolskiej)
Etap VIII: Niegardów – Kraków Łagiewniki

Od października 2015 roku weekendowo członkowie i sympatycy Konfraterni Św. Jakuba Apostoła Starszego przy katedrze polowej WP idą z Warszawy do Krakowa w pielgrzymce do Miłosierdzia Bożego po drogach św. Jakuba (świętokrzyskiej i małopolskiej). Inicjatywę wiernych świeckich poparł i udzielił błogosławieństwa biskup polowy WP Józef Guzdek. W miniony weekend (25-26 czerwca 2016 r.) pielgrzymi kończyli swą epopeję przechodząc z Niegardowa do łagiewnickich sanktuariów.

W pierwszą wakacyjną sobotę, o poranku, grupa pątnicza wyruszyła busem z Warszawy do Niegardowa. Przerwę w jeździe zaplanowano tak, że jakubowi wędrowcy mogli nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Czczona jest tam kopia (koronowana 2 lipca 2005 r.) wileńskiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, Królowej Polski i Wielkiej Księżny Litewskiej. Drugim przystankiem w drodze do Niegardowa było Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Tutejsze archiopactwo cysterskie należy do najstarszych w Polsce, fundacji z 1140 roku, jako filia klasztoru Morimond w Szampanii. Powstało na włościach obrońców wiary – Gryfitów.
W godzinach południowych pątnicy dotarli do Niegardowa, skąd wyruszyli w kierunku Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. Droga tego dnia wiodła wśród wzgórz i pagórków Wyżyny Miechowskiej. Pierwsza sobota lata pozwalała doświadczyć walorów tej pory roku. Dzień był słoneczny i gorący. Wiejskie sklepiki pozwalały ugasić pragnienie i posilić się. Piękne widoki, okalająca zieleń sprawiały, iż duch nie gasł. Część pątników skorzystała z zaproszenia miejscowych kibiców i w ramach odpoczynku śledziła zmagania Polaków ze Szwajcarami w meczu piłki nożnej Euro2016. Wieczorem ostatni piechurzy docierali do Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.W miesięcznice jakubowe (25 każdego miesiąca) członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych mają swoje spotkania. Tak się złożyło, że w tym dniu dołączyli do nich konfratrzy z Warszawy, którzy zostali niezwykle serdecznie przyjęci. Idący z Warszawy poczuli się wyjątkowymi gośćmi. Niewiasty przygotowały smaczne jadło. Wszyscy tworzący wspólnotę stołu czuli się znakomicie. Ksiądz proboszcz Ryszard Honkisz, kustosz sanktuarium, gospodarskim okiem dopilnowywał wszystkich działań. Część pątników, z uwagi na ciepłą noc wybrała spoczynek w przykościelnym parku. Niezwykła to była noc. W akompaniamencie śpiewu ptactwa, pod baldachimem gałęzi jesionów, spoglądając w rozgwieżdżone niebo pątnik mógł kontemplować treść egzystencji „człowieka w drodze”.

Niedzielny poranek rozpoczęła Msza św. sprawowana przez księdza kustosza. W liturgię aktywnie włączyli się pielgrzymi, m.in. konfrater Piotr Szarko z synem Janem Pawłem oraz Franciszek Mróz. Po Eucharystii, pamiątkowe zbiorowe zdjęcie przy figurze św. Jakuba oznaczało, że trzeba ruszać w drogę. Po malowniczym odcinku przez Las Młodziejowski pątnicy wkroczyli na wzgórze, skąd roztaczała się panorama na krakowską metropolię. Cel do którego zmierzali od jesieni ubiegłego roku widniał już gdzieś w oddali. Należało jedynie przejść przez osiedla i ulice Krakowa. W końcu przekroczono Wisłę i tuż przed godziną miłosierdzia pielgrzymi dotarli do Łagiewnik. Wspólnotowa modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia stanowiła liturgiczne zwieńczenie pielgrzymki. Zakończeniem symbolicznym było natomiast przejście do nowobudowanego Sanktuarium św. Jana Pawła II, w którym pielgrzymi otrzymali okolicznościowy certyfikat odbycia pąci. Na różnych odcinkach Drogi Miłosierdzia prowadzonej z Warszawy doliczono się prawie 50 osób.

Pątnicy z Konfraterni Św. Jakuba Apostoła Starszego przy katedrze polowej WP dziękują Wszystkim, którzy pomogli pomyślnie przebyć ostatni etap drogi do Krakowa. Słowa szczególnego podziękowania kierują do kustosza Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych – ks. Ryszarda Honkisza oraz sióstr i braci miejscowego Bractwa św. Jakuba za zorganizowany nocleg i poczęstunek – Niech Dobry Bóg Błogosławi, a św. Jakub wiedzie w dobrym kierunku!

Warto w tym miejscu przytoczyć fakt, który łączy bractwo w Więcławicach Starych i konfraternię przy katedrze polowej. Otóż 8 grudnia 2007 roku inauguracji bractwa w Więcławicach Starych przewodniczył ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej bp Józef Guzdek. Ten sam biskup, już jako biskup polowy WP, w dn. 14 grudnia 2015 roku zainaugurował Konfraternię św. Jakuba Apostoła przy katedrze polowej WP. Jak widać, bp Guzdek jest jedynym biskupem w Polsce, który w 8 lat dokonał inauguracji dwóch bractw jakubowych w różnych częściach Polski!

Wiesław Czajka, Łukasz Stefaniak

Źródło: http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/697_21422.html