W sobotę, 10 września, dwunastokilometrową trasę wzdłuż Drogi św. Jakuba z Gronowa k/Zgorzelca do Görlitz pokonał ekumeniczny, polsko-niemiecki pochód pielgrzymów w historycznych strojach. Była to jedna z imprez towarzyszących trwającej jeszcze do końca października w mieście nad Nysą Łużycką III Saksońskiej Wystawy Krajowej poświęconej dawnej Via Regia. Dwujęzyczna wystawa przybliża historyczny, gospodarczy, polityczny, kulturowy i duchowy wymiar tego starego traktu będącego od 800 lat miejscem spotkania w drodze.

Przedzielone siedmioma stacjami-medytacjami przejście poprowadziło 10 września trasą Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba wzdłuż Via Regia z Gronowa przez Jędrzychowice i Zgorzelec do Görlitz. Rozpoczęło się ono o godz. 10:00 nabożeństwem ekumenicznym w kościele w Gronowie. W Jędrzychowicach pielgrzymi pojawili sie o godz. 12, zaś w kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu – o godz. 13:00. Zakończenie miało miejsce przy Grobie Świętym (Heiliges Grab) w Görlitz. Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy wraz z programem przejścia.

Pielgrzymi w Gronowie

 W pochodzie wzięło udział także 12 dolnośląskich pielgrzymów (z Wrocławia, Lubania, Jeleniej Góry i Bolesławca), chcących dotrzeć pątniczym szlakiem wzdłuż Via Regia do Erfurtu, gdzie 24 wrześnią uczestniczyli w mszy św. pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI, a dzień wcześniej wzięli udział w ekumenicznej „pielgrzymce gwiaździstej”, która z pięciu stron zmierzała do Erfurtu. Pątnicy z Wrocławia wyruszyli już 4 września, natomiast z Jeleniej Góry, Bolesławca i Lubania dołączyli się w Gronowie. Łącznie wrocławscy pątnicy przeszli nieco ponad 500 km, zaś ci wyruszający z Gronowa – ok. 360 km. Ich wędrowanie znalazło swój ślad także w regionalnej prasie w Turyngii.


Warto przypomnieć, że w średniowieczu erfurcka katedra była jednym z głównych ośrodków pielgrzymkowych na terenie Niemiec. Pątników z całej niemal Europy Środkowej ściągały tam relikwie św. Adalara i św. Eobana, fryzyjskich męczenników z roku 754.

Peregrini Gronoviensis

Leave Comment