Wszystko co dobre, szybko się kończy. Podobnie dobiegają końca sobotnie wędrówki śladem dawnej Via Regia między Dolnym Śląskiem a Saksonią. W najbliższą sobotę, 13 października, siódma wędrówka trasą pieszych szlaków pątniczych nawiązujących do Via Regia (Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku i Ökumenischer Pilgerweg w Saksonii) poprowadzi 18-kilometrową trasą z górnołużyckiego Kamenz do leżącego już na terenie dawnego Milska miasteczka Königsbrück.

Wędrówka rozpocznie się o godz. 9:30 przy punkcie informacji turystycznej w Kamenz. Dzięki osobistemu zaangażowaniu burmistrza tego miasta, będzie możliwość wzięcia udziału w zwiedzaniu łużyckiego Kamjenca. Następnie przez malowniczy park miejski i rozsiane wśród lesistych wzgórz niewielkie osady dotrzemy do Königsbrück, które także odkryje przed nami swoje tajemnice.
Organizatorzy, tj. Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” z Lubania zapewniają dojazd z polskiej części Górnych Łużyc. Autokar wyruszy o godz. 7:30 z Lubania (zajezdnia PKS, ul. Jana Pawła II) i o godz. 8:00 ze Zgorzelca (Most Staromiejski). Powrót planowany jest między godz. 18:00 i 19:00.

Udział w przejściach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie jedynie wyżywienie i ubezpieczenie. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: zawada@pogranicze-csb.home.pl

Projekt pt. „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości” realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej EWT Polska – Saksonia 2007 – 2013.
Partnerami projektu są:
CSB – Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen
Powiat Lubański i Powiat Złotoryjski
Gmina Miejska Bolesławiec, Lubań i Złotoryja
Gmina Lwówek Śl. i Nowogrodziec
Patronat nad przejściami Via Regia objęło stowarzyszenie “Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”
Dalsze informacje i zgłoszenia:
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”,
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
www.viaregia.info ,e-mail: zawada@pogranicze-csb.home.pl

Leave Comment