W imieniu PTT Tarnobrzeg zapraszamy na Szlak św. Jakuba Via Regia

13 października 2012 r. odbędzie się przejście z Zawady do Pilzna – ostatnie w ramach tegorocznego cyklu organizowanego przez PTT Tarnobrzeg.

Program: 13.10 (sob) – wyjazd o godz. 7:00 z parkingu przy klubie „Tapima” w Tarnobrzegu. Przejazd do Zawady. Przejście trasy: Zawada – Stasiówka – Gumniska – Dobrków – Pilzno. Powrót do Tarnobrzega.

Wpisowe: członkowie PTT Koła w Tarnobrzegu 25 zł, pozostali – 40 zł W ramach wpisowego: przejazd na trasie: Tarnobrzeg – Zawada, Pilzno – Tarnobrzeg, przewodnictwo na trasie, ubezpieczenie NNW.

Wpłaty do: 09.10.2012

Prowadzi: Mieczysław Winiarski winmiet@poczta.onet.pl

Leave Comment