W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Droga św. Jakuba w Polsce – przeszłość i teraźniejszość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”, która odbędzie się w dniach 4-6 września 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice oraz w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych.

Planowana konferencja jest już ósmym spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie. Jednym z celów konferencji jest wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.

Rozpoczęcie konferencji: 4 września 2015 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice (Pl. J. Piłsudskiego 2; Michałowice). Zakończenie: 6 września 2015 r. o godz. 14.30 w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@swjakub.pl.

Do Państwa dyspozycji jest także telefon organizatorów: dr Franciszek Mróz (Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji) –
tel. kom. 664 329 302 Informacje dotyczące konferencji są zamieszczone także na stronie
internetowej:www.caminogalicja.pl

Z wyrazami głębokiego szacunku i poważania

dr Franciszek Mróz
Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji

mgr Kamila Ziółkowska-Weiss
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Karta zgłoszenia 2015

KOMUNIKAT_01_KONFERENCJA_2015