DSCN5431  (106)W dniu 10 stycznia br. przedstawiciele Kapituły Bractwa św. Jakuba w Przeworsku: Darek, Jacek i Łukasz wraz z caminowiczem Wiesławem Matrejkiem uczestniczyli we Lwowie w spotkaniu z miłośnikami Camino – pracownikami naukowymi Katedry Turyzmu Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. W spotkaniu zaincjowanym przez Przyjaciółkę Podkarpackiej Drogi św. Jakuba – doc. Orestę Bordun wzięli udział Michajło Hamkało, Taras Zavadowski a także Juri Zinko – który specjalizuje się w tematyce historycznej dawnego traktu kupieckiego Via Regia.

W tym świątecznym okresie dla Ukraińców była okazja do spaceru po Lwowie i odwiedzin najważniejszych świątyń różnych obrządków, m.in. katedry rzymskokatolickiej, cerkwi ormiańskiej, kościoła dominikanów i jezuitów. W poszukiwaniu św. Jakuba, dzięki uprzejmości Tarasa, udało się wejść na dzwonnicę cerkwi ormiańskiej, która z relacji Oresty – stoi w miejscu wcześniejszego kościoła św. Jakuba. Dokładne oględziny trzech dzwonów nie potwierdziły jednak jakoby na dzwonnicy znajdował się dzwon o imieniu św. Jakub.

Miłą, świąteczną atmosferę dopełnił śpiew kolęd polskich i ukraińskich i określenie wspólnych celów rozwoju Drogi św. Jakuba na wschód Europy. Już w tym momencie wiemy, że przy Katedrze Turyzmu powstanie Lwowskie Towarzystwo Miłośników Drogi św. Jakuba i wierzymy szczerze, że już w tym roku powstanie Lwowska Droga św. Jakuba, prowadząca do przejścia granicznego Szeginia/Medyka (Łukasz Mrózhttp://www.viaregia.podkarpacie.eu)