Równolegle ze startem „Europa Compostela 2010” na udostępnionym odcinku Drogi św. Jakuba „Via Regia”, w sobotę, 24 kwietnia 2010r., rozpocznie się cykl weekendowych przejść tym szlakiem z Góry św. Anny do Brzegu. Trwać one będą do sierpnia, a dokładny harmonogram dostępny jest m.in. tutaj.

Organizatorzy tych „weekendówek” (Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „W Drodze” ze Skorogoszczy, Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim) będą brali także czynny udział w realizacji projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. W ramach tych działań Fundacja Wioski Franciszkańskiej przygotuje odcinek Szlaku z Raciborza do Opola oraz do końca roku wyda przewodnik po odcinkach Drogi św. Jakuba w woj. opolskim.

Leave Comment