>„Droga” to opowieść o mojej pielgrzymce, z Lublina do Santiago de Compostela i później nad Atlantyk< - pisze Zbigniew Ściubak o swojej książce. >To „fotograficzny” zapis każdego z kolejnych 130 dni, jakie upłynęły od mojego wyjścia z domu do powrotu do Ojczyzny. Fotograficzny, to znaczy wierny, to znaczy bez upiększeń, bez pominięć, to znaczy surowy.< Książka dostępna jest w formie cyfrowej, ale teraz zamiarem autora jest jej publikacja w wersji papierowej – a to 1000 stron!. W tym celu utworzony został profil crowdfoundingowy, gdzie można wesprzeć jej wydanie. Zachęcamy, by w ten sposób przyczynić się do promowania Drogi św. Jakuba wśród Polaków.

Leave Comment