HospitaleroRozpoczynamy nabór chętnych do zostania hospitalero w schronisku przy Europejskim Centrum Pielgrzymkowym im. Jana Pawła II (Centro Europeo de Peregrinación Juan Pablo II) na Monte do Gozo. W ciągu dwutygodniowych pobytów od maja do października wolontariusze będą mieli za zadanie przyjmować pielgrzymów, udzielać im niezbędnej pomocy, sprzątać schronisko, dbać o jego kuchnię i sanitariaty oraz doglądać bieżącego stanu obiektu. Chętni do wolontariatu muszą mieć ukończone 18 lat, mieć udokumentowane odbycie pielgrzymki do grobu św. Jakuba (compostelka), posiadać aktualną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz posługiwać się językiem angielskim lub hiszpańskim.
Koszty pobytu ponosi Centrum Pielgrzymkowe, ubezpieczenia w Hiszpanii – stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce“, zaś podróży – sam wolontariusz.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej schroniska lub pod adresem albergue@camino.net.pl . Tam także można zgłaszać swoją chęć wyjazdu na Monte do Gozo.