RodzinkaMonteWolontariusze, którzy w ostatnich latach pracowali w schronisku na Monte do Gozo spotkali się w ostatni weekend, 13 i 14 grudnia, w krakowskim seminarium księży saletynów na zaproszenie dyrektora Europejskiego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Santiago de Compostela, ks. Romana Wcisło MS.

Wprawdzie większość z 25 uczestników weekendowych zajęć nie miała wcześniej okazji, by się spotkać osobiście, ale dzięki wymianie korespondencji i wspólnym doświadczeniom posługi pielgrzymom zatrzymującym się w albergue pod Santiago, bardzo szybko odkryli w sobie bratnie dusze. Dzięki temu w czasie zaproponowanych przez ks. Romana – zwanego przez wolontariuszy Padre – warsztatowych zajęć w grupach, udało się wypracować szkic „Niezbędnika Wolontariusza”, który w przyszłości stanowić będzie podstawę działania wolontariatu w schronisku na Górze Radości.
Zebrani hospitaleros przekazali gorące podziękowania za dotychczasową organizację ich pracy Agnieszce Kielc i Kubie Pigórze oraz koordynującym wolontariat Przyjaciołom Dróg św. Jakuba w Polsce. Od nowego roku nabór chętnych do pracy w schronisku pod adresem albergue@camino.net.pl prowadzić będzie Agnieszka Żelwetro z Lubina. Dalsze informacje znaleźć można na stronie schroniska na Monte do Gozo.

Leave Comment