Bractwo św. Jakuba Apostoła z Więcławic Starych zwraca się z następującym apelem w sprawie wsparcia wyposażenia powstającej kaplicy św. Jakuba na krakowskich Łagiewnikach:

Drogi Czcicielu św. Jakuba!
Z radością zawiadamiamy, że w szybkim tempie posuwają się prace w kaplicy św. Jakuba – w Sanktuarium św. Jana Pawła II, której budowę zainicjowali parafia św. Jakuba Ap. w Więcławicach i Bractwo św. Jakuba.
OltarzPragniemy przedstawić fotografię ołtarza (stanął on już na właściwym miejscu) i figury św. Jakuba (model z gliny w pracowni artysty).
Niestety, prace wymagają ogromnych nakładów finansowych, dlatego

zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc – wsparcie inicjatywy. Każda, nawet najdrobniejsza wpłata pomoże zwieńczyć nasz cel – stworzyć miejsce pielgrzymkowe, do którego wędrować będą pątnicy z całego świata.
Wpłat można dokonać bezpośrednio na stronie www.santiagokrakow.pl lub tradycyjnie na konto.
Dane do przelewów:
Bractwo św. Jakuba Ap.
w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20, 32-091 Michałowice
Numer konta:
26 85890006 0180 0550 5627 0004
Z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego. Budowa kaplicy św. Jakuba
Darczyńcy objęci będą modlitwą podczas Mszy św. ku czci św. Jakuba w Diecezjalnym Sanktuarium w Więcławicach. Nazwiska wszystkich darczyńców zostaną umieszczone w księdze pamiątkowej. Osoby, grupy, stowarzyszenia, które zechcą ofiarować 5 tysięcy złotych zostaną trwale upamiętnione na kamiennej tabliczce we wnętrzu kaplicy. Można również ufundować poszczególne elementy kaplicy, np. ołtarz, figurę św. Jakuba (do danego elementu zostanie przytwierdzona tabliczka z nazwiskiem fundatorów).

Cieszymy się, że nasza akcja nabiera rozgłosu. Artykuły o akcji budowy kaplicy pojawiły się:

– na stronie Centrum Jana Pawła II
– na stronie ekai.pl

Dołączamy modlitwę w sprawie powodzenia kampanii „Święty Jakubie, wspieraj nas!”.

Z pozdrowieniem BUEN CAMINO!

Leave Comment