Wieści z Pomorskiej Drogi św. Jakuba (Lębork, www.re-create.pl): 25 lipca br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Lęborku miało miejsce podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Fundacją Marka Kamińskiego a Gminą Miasto Lębork. Zdeklarowano chęć popularyzacji pielgrzymowania Pomorską Drogą św. Jakuba w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Odyseja. Człowiek w poszukiwaniu wartości.”

Inicjatywa zakłada przejście Marka Kamińskiego odwróconym szlakiem z Santiago de Compostela do Gdańska wiosną 2015 r. przez Hiszpanię, Francję, Belgię, Niemcy i Polskę. W każdym z tych krajów odbędzie się także debata, której motto brzmi: „Skąd przybywamy, dokąd zmierzamy”. 

Leave Comment