W pokrytej śniegiem krainie czekającą na pielgrzymów Drogę można zobaczyć w zasadzie tylko na zdjęciach. I tę okazję świetnie wykorzystują dwie ekspozycje otwarte na początku stycznia.

Pierwsza z nich to „Do Santiago!” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Przygotowana przez „Bractwo św. Jakuba” wystawa prezentuje fotogramy ze Szlaku w Polsce i Hiszpanii, dokumenty i publikacje związane z kultem św. Jakuba, a także bardzo ciekawe przykłady atrybutów i pamiątek związanych z Drogą i św. Jakubem. Ekspozycja czynna jest do końca lutego 2010.

Zaś od soboty, 9 stycznia, i koncertu „Scholi Cantorum Cracoviensis” w krużgankach dominikańskich w Krakowie (ul. Stolarska 12) prezentowana jest wystawa o Drogach św. Jakuba w Europie i w Polsce, przygotowana przez Bractwo św. Jakuba z Więcławic. Koncert i wystawa inaugurują obchody Roku Jakubowego w Krakowie. Przy tej okazji znak muszli otrzymali krakowscy dominikanie, których klasztor (a zwłaszcza grób św. Jacka) jest ważnym punktem na krakowskim Camino.

Innego rodzaju wystawa i tylko pośrednio związana z Jakubowym Szlakiem otwarta zostanie w czwartek, 14 stycznia, we wrocławskim „Pałacyku” (ul. Kościuszki 34). To prezentacja grafik Anny Czekaj – autorki oprawy graficznej znakomitej części publikacji na temat Drogi św. Jakuba w Polsce oraz portalu camino.net.pl .Wernisaż wystawy, która potrwa do końca stycznia, odbędzie się 14.01 o godz. 19:00.

Leave Comment