Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika <br>w Toruniu, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Religii, Urząd Gminy w Michałowicach oraz Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych mają zaszczyt zaprosić na: 
XI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”, która odbędzie się 20 października 2018 roku w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 oraz w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

20 października 2018 r. (sobota)

8.00–9.00 – rejestracja uczestników konferencji (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

9.00–9.30 – uroczyste otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

9.30–11.00 – sesja referatowa I (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka.

1. prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra) – Paleochrześcijańskie świadectwo o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w Grobie Apostolskim w Santiago de Compostela

2. Elisardo Temperán Villaverde (Canciller secretario de la Curia de Santiago de Compostela) – Camino de Santiago – nowy »dziedziniec pogan«

3. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Nie ma chwały bez bólu? Sacrum a przestrzeń i czas z perspektywy Camino de Santiago 

11.00–11.30 – przerwa na kawę

11.30–13.00 – sesja referatowa II (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: dr Agnieszka Brzezińska.

1.dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński) – Margery Kempe – mistyczka i pątniczka

2. dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Ślady jakubowe w Pakości – o odkrywaniu dziedzictwa chrześcijańskiego

3. dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie) – O przedstawieniach „Męczeńskiej śmierci św. Jakuba Starszego Apostoła” w sztuce (XV–XIX w.) – spojrzenie historyczno-teologiczne

4.mgr Jakub Kuchta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Postać świętego Jakuba Apostoła w wybranych przykładach polskiego przepowiadania

5.mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis) – Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 2. Głosy klasztorów w regionach La Rioja i Kastylia – León.

6.dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr Łukasz Mróz (Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku)

– Sanktuaria św. Jakuba Starszego Apostoła w przestrzeni sakralnej Polski

Sesja referatowa III (sala nr 3 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3). Prowadzenie sesji: ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski.

1. mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ) – Duchowy wymiar Camino de Santiago w XXI wieku. Inicjatywy duszpasterskie.

2. mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Abraham czy Odyseusz – odkrywanie istoty pielgrzymowania

3. mgr Magdalena Goik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Ciemna strona Drogi – o kryzysach duchowych w relacjach pielgrzymów pielgrzymujących do Santiago de Compostela

4.mgr Kamila Pasławska (Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie) –Duchowość Drogi, czyli… święty Ignacy, módl się za nami!

5. mgr Paweł Śliwiński(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba – od koncepcji do realizacji

6. dr Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński) – Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych)

13.00–13.15 – przerwa na kawę

13.15–14.15 – sesja panelowa „Parafie pw. św. Jakuba w Polsce: dziedzictwo i wyzwania duszpasterskie” z udziałem:

ks.Józefa Drabika – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Brzesku,

ks. Ryszarda Honkisza – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych,

ks. Wojciecha Kiedrowicza – proboszcza parafii pw. św. Jakuba w Toruniu,

ks. Marka Kurzawy – proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaniu,

ks. Romana Zioła OFMConv. – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Lęborku.

Prowadzenie sesji: Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3).

14.15–14.45 – generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3)

14.45–15.15 – przerwa obiadowa

15.15–16.15 – przejazd uczestników konferencji do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych

16.30 – Jubileuszowa Msza św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba

18.00 – uroczysta kolacja

21 października 2018 r. (niedziela)

Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Drodze św. Jakuba

7.30 – Msza św. w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce

9.00–13.00 – pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba z Wieliczki do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

13.00 – Zakończenie spotkania i Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba Via Regia »z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany« (Lwów – Kraków) w kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Zapraszamy do udziału!

Leave Comment