Wiosna przyszła i ruszył czas planowania – choćby krótkich – wyjść na Camino. Wraca pytanie, jak można najszybciej uzyskać potwierdzenie dojścia do katedry w Santiago de Compostela (tzw. compostelki) i związanego z tym odpustu. Od niedawna obowiązują nowe zasady otrzymywania tego dokumentu przez osoby ruszające z La Corunii na Camino Ingles. Szczegółowy opis tych zasad znaleźć można na stronie Camino de la Vida, a jej administratorowi, Piotrowi Drzewieckiemu, dziękujemy za potwierdzenie informacji.
Obowiązuje tutaj oczywiście hiszpański Credecial del Peregrino, który można uzyskać już w Polsce. Rzecz jasna skracanie do minimum czasu w drodze nie jest tym, co polecalibyśmy każdemu pielgrzymowi, ale wobec niekiedy ograniczonych ram czasu wolnego, może to być jedyna możliwość dojścia do grobu św. Jakuba.

Laisser un commentaire