24 i 25 lipca br. zapraszamy do Brzeska na uroczystości opdustowe połączone z konsekracją nowej części koscioła farnego. Planowane jest również krótkie przejscie szlakiem jakubowym w niedzielę.

Szczegóły dostępne są na plakacie.

jakubbrzesko1