Drodzy Przyjaciele Drogi św. Jakuba w Polsce!

Przed pięcioma laty zaczęły rodzić się nieśmiałe myśli przeprowadzenia przez Polskę szlaku czerpiącego z doświadczeń Camino de Santiago. Dzięki nawiązaniu kontaktów z pielgrzymami do grobu św. Jakuba z innych krajów udało się włączyć w roku 2005 nasz kraj do europejskiej sieci Drogi św. Jakuba. Nie zapominamy tutaj o osobach skupionych wokół Polskiego Klubu Camino oraz Bractwa św. Jakuba i Fundacji Wioski Franciszkańskiej, których współpraca doprowadziła do otwarcia pierwszych w Polsce odcinków Drogi.

Z czasem dzięki zaangażowaniu wielu osób i stowarzyszeń z różnych regionów, powstało ponad 1600 kilometrów szlaków przygotowanych na przyjęcie pielgrzymów. Wraz z ich rozwojem coraz częściej pojawiała się myśl, potrzeba, a niekiedy także konieczność nawiązania bliższych kontaktów między osobami i grupami z różnych części Polski. Wyrazem takich kontaktów była m.in. deklaracja z 11 listopada 2007 r., ogłoszona w 25-tą rocznicę ogłoszenia « Aktu Europejskiego » przez Jana Pawła II w Santiago de Compostela.

Potrzebę tę dało się wyczytać z forów internetowych czy rozmów pielgrzymów na polskim Camino. Szczególnie mocno była ona wyrażana w bieżącym roku, m.in. przy okazji majowego spotkania w Sobótce czy weekendowych przejść na Via Regia. Z tej sytuacji zrodził się także pomysł wydania biuletynu polskich Dróg św. Jakuba, którego pierwszy numer okazał się 22 lipca br. Odzew na wakacyjne wydania « Pielgrzymka » przeszedł nasze oczekiwania. Liczne listy, telefony i osobiste spotkania z wieloma osobami raz jeszcze pokazały, że istnieje potrzeba dalszego zacieśnienia kontaktów, wymiany informacji, a może nawet nadania współpracy wokół Drogi św. Jakuba w Polsce bardziej formalnych ram.

By nie pozostawić owej potrzeby samej sobie, ale by wesprzeć ten oddolny ruch w kierunku bliższej współpracy (również w kontekście bliskiego już Roku Świętego 2010), chcemy zaprosić osoby pracujące przy Drodze św. Jakuba w całej Polsce oraz zainteresowane utrzymaniem i popularyzacją Szlaku na spotkanie założycielskie stowarzyszenia związanego ze « szlakiem Jakubowym » w Polsce. W zamyśle miałby to być podmiot koordynujący działania poszczególnych grup inicjatywnych w różnych regionach kraju, ale absolutnie nie ograniczający ich dotychczasowej i planowanej aktywności. Mogłoby to być również narzędzie wsparcia dla osób, które na swoim obszarze nie posiadają podmiotu mogącego objąć formalną opiekę nad ich pracami. Przede wszystkim jednak miałaby to być płaszczyzna wymiany informacji o wszelkich działaniach i wydarzeniach na Drodze św. Jakuba w Polsce, aby « pielgrzymi z muszlą » mogli w coraz głębszy sposób doświadczyć nad Odrą i Wisłą tej wyjątkowej przestrzeni, jaką jest Camino de Santiago.

Czując się odpowiedzialnymi za podjęte działania m.in. w postaci przygotowania « Pielgrzymka », chcemy przygotować od strony organizacyjnej spotkanie osób i grup chcących włączyć się do współpracy. Spotkanie to odbędzie się 25 września br. (piątek) o godzinie 18:00, w Hotelu Tumskim przy ulicy Wyspa Słodowa 10 we Wrocławiu. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy: zadecydowały o tym przede wszystkim względy komunikacyjne (relatywnie dobry dojazd z południa, zachodu i północy kraju); tutaj jesteśmy także bliżej Santiago. I wreszcie sam Jan Paweł II, duchowy ojciec odrodzenia Camino de Santiago, nazwał Wrocław « Miastem Spotkań ».

Zdajemy sobie sprawę, że będzie istniała potrzeba kontynuowania spotkania (również dla tych, którzy na Dolny Śląsk mogą dotrzeć dopiero w sobotę). Dlatego będzie ono kontynuowane w drodze, w czasie weekendowego przejścia Drogą św. Jakuba « Via Regia » z Legnicy przez Złotoryję do Lwówka Śląskiego, 26 i 27 września br.
Osoby, które przyjadą na spotkanie, prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20 września, na załączonym formularzu. Będziemy ogromnie radzi, mogąc spotkać się w ostatni weekend września w jak największym gronie. Do zobaczenia w Mieście Spotkań! Buen Camino!

Emil Mendyk
Katarzyna Bednarz
Andrzej Kofluk
Paweł Plezia
Jakub Pigóra

Spotkanie będzie miało swój bezpośredni ciąg dalszy w drodze , w czasie kolejnego Weekendu na Via Regia. Tym razem bodaj najbardziej malowniczy odcinek – z Legnicy przez Złotoryję do Lwówka Ślaskiego.

Laisser un commentaire