W dniach 14-15 kwietnia w Skierniewicach odbyło się wiosenne ogólnopolskie spotkanie sympatyków Drogi św. Jakuba w Polsce, na którym pojawiło się blisko 50 osób z całego kraju, w tym wiele osób po raz pierwszy uczestniczących w podobnym wydarzeniu.

Sporo osób niemogących w tym czasie przyjechać do Skierniewic, ale kontaktowały się choćby telefonicznie.
Przedpołudniową część spotkania rozpoczęła prezentacja przebogatej działalności gospodarzy miejsca, Fundacji im. Biskupa Ignacego Krasickiego. Następnie przedstawiciele poszczególnych regionów oraz odcinków Drogi dzielili się swoimi planami na rok 2012. Słoneczne popołudnie udało się spędzić w Puszczy Bolimowskiej, na trasie planowanej Warszawskiej Drogi św. Jakuba. Temu szlakowi, a także innym planowanym odcinkom Drogi w centralnej Polsce poświęcony był dalszy blok prezentacji w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w którym swoje niezwykle inspirujące propozycje przedstawił m.in. współtwórca Szlaku Romańskiego w Polsce, Grzegorz Bednarek. Następnie Regina Madej oraz Jerzy Kazimierczak przedstawili koncepcje i stan prac na Drodze Warszawskiej (Warszawa-Piotrków-Częstochowa) oraz Drodze Mazowieckiej (Warszawa-Płock-Włocławek-Gniezno).
Wieczór upływał już w bardziej kameralnej i wspomnieniowej konwencji, a najmłodszym uczestnikiem prezentacji była Ida Sokolik niemy bohater książki swoich rodziców „Do Santiago. O pielgrzymach, Maurach, pluskwach i czerwonym winie”.
W niedzielę, 15 kwietnia, po mszy w kościele pw. św. Jakuba w Skierniewicach, miało miejsce walne zgromadzenie członków stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Pomimo deklarowanej wcześniej przez wielu Przyjaciół konieczności szybkiego powrotu do domu, jakoś ciężko było ruszać w drogę. Może to ten deszcz… I pytanie, kiedy znów się spotkamy.

Fotograficzną ilustrację spotkania w Skierniewicach udostępnił Mirek Czekała

Leave Comment